Rafal Rubí

Una rotonda s’altera

pes refús d’uns col·lectius,

tothom treu es seus motius

per fer una passa enrera;

sa culpa és des primitius

que ho van fer a la greu manera,

amb monuments intrusius

enmig de sa carretera…

 

Res són es Rafals Rubins

que mos fan pujar es to,

perquè mos pot fer més por

es pes des fiets menorquins…

El rechazo de las entidades al puente de Rafal Rubí sube de tono

Leave a Reply