Canvi

Amb es discursos manxols

cada partit és de plànyer,

un qui perd s’altre qui guanya,

tot per poder dur es controls…

Mos prenen per macatols,

si es vol moure sa muntanya,

que per baratar Espanya

han de canviar es espanyols.

 

Com si es tractàs d’una guerra,

ja l’han llevat de davant

per voler unida la terra

d’una forma delirant,

un atac des de l’esquerra

des del nord i de llevant.

 

La izquierda, catalanes y vascos apoyan la moción y harán presidente a Sánchez

Leave a Reply