Costa Nova

Sa carretera, un fracàs,

que més tost va un poc gros,

aturades, bots i plors,

és com passar pes sedàs;

sa Costa Nova era es cas

que ara ja no té redòs,

almanco hi havia un tros

sense problemes de pas.

 

Serà una actuació eixorca

que no té millorament

i es feia més evident

a on acaba Menorca.

 

El TSJB revoca catorce meses después la paralización de las obras en Sa Costa Nova

Leave a Reply