Obres fecals

Dins de s’època estival

tots mos pensar esser es pobres,

ell ningú vol es manobres

que obrin es carrer en canal,

tot mos ho prenem per mal

i més per tirar ses sobres…

Què val més estar en obres

o vessar s’aigua fecal?

 

Quan sa llengua no es controla

és prest que intervé s’Estat,

aquesta sí que ha vessat,

sa claveguera espanyola.

 

La temperatura sube en las calles de Cala Llonga
Indignación por un vertido de aguas fecales en Es Born
El Defensor del Pueblo insta a Maó a que cambie su reglamento lingüístico

Leave a Reply