Suspès

Ses llicències d’aquest caire

s’haurien de desxernir,

s’ajuntament pren camí

i no ho ha de pensar gaire,

només emprar un fals escaire:

dintre de s’espai marí

queda suspès es pingüí

i es milà suspès en l’aire.

 

Alaior aprueba por unanimidad suspender la licencia a Meliá

 

Leave a Reply