Taxis

Es taxista va a escarada

i ja se creu es ca vell,

ara se salta sa llei

fot sa feina as camarada,

sa feina de temporada

és com jugar amb sa play,

qui té la cosa guanyada,

fot qui fot, i visca es rei.

 

Com es raper mallorquí

‘gafa es taxi covenient,

perquè és ben cert que aquí

sa justícia és diferent.

 

Los taxis temporales mejoran el servicio pero quitan trabajo a municipios cercanos
Valtonyc: «No me he escondido; al llegar me puse a disposición de la Justicia belga»

Leave a Reply