Zonificació

Amb habitatges llogats

ningú hi veu un bon servei,

un ho veu color vermell,

s’altre de colors mesclats;

sempre hem estat aïllats,

a una illa, quin remei,

i ara, per veu des Consell,

estarem zonificats.

 

Fins i tot, sa ideologia

està dividida en zones

perquè totes ses persones

puguem fer sa nostra tria.

 

 

El Consell aprueba la zonificación del alquiler turístico sin librar de la prohibición a los chalés

Leave a Reply