Alt Standing

A Menorca amb restriccions

s’alt standing té es amics,

que no és com temps antics

amb tantes de construccions,

i amb aquestes condicions

es futur no tendrà tics,

quan només venguin es rics

no hi haurà mes retencions.

 

Las restricciones urbanísticas revalorizan el mercado de viviendas de alto standing
Cala Galdana se colapsa

Leave a Reply