Concessions

A Fornells, com s’encamina

es donar ses concessions…?

Que se veuen embrullons

que resulten cosa fina.

Pot crear aquí divisions

un pont que és a l’Argentina…?

Concedir sense raons

és com fer especulacions

amb sa terra menorquina.

 

La familia Millet apura su concesión en Fornells por un precio simbólico
El derribo del puente de La Argentina genera diferencias en el Consell

Leave a Reply