Formatge aturat

Es formatge no fa via

i es govern li fa estaló,

sense es préstec des milió,

ell s’empresa quèseria?

 

Amb s’atur hi ha sa comesa,

i dins s’any baixa es procés,

però puja aquest mes

com a cosa malentesa…

Es complir vol sa proesa,

que es govern doni doblers,

un milió a cada empresa,

i d’atur no n’hi haurà més.

 

El paro es un 6,5 % más bajo que en 2017 pero sube respecto a junio
El Govern firma con Quesería el préstamo de un millón de euros

 

Leave a Reply