Solidaritat

Mil milions per as procés

de pensar en comunitat,

tot açò hi hem guanyat

per tenir tants estrangers,

(i ara puja amb es lloguers

que mai hem solucionat)

sa pressió d’aquest excés

cada illa ha suportat

i sa solidaritat

la midam sols amb doblers…

 

Las Islas aportarán más de 1.000 millones a solidaridad con otras autonomías en 2019

La llegada de visitantes creció un 2,7 % en junio gracias al turismo de alquiler

Leave a Reply