«Boom»

Es descompte és lo millor

que es balears donen llum

augmentam més s’embalum

augmentam en gernació,

i en aquesta direcció

es turisme pot fer un «boom»

per acabar sols en fum

com han fet es focs de Maó.

 

‘Boom’ del turismo interinsular: los hoteles ganan un 45 % de residentes

Leave a Reply