Ciutadella

Sa ciutat té nova anella:

autobús amb ses ‘turades,

aparcaments i posades,

i zona verda novella,

i deixar qualque portella

per sortides i entrades…

Ell són ses noves murades

d’una nova Ciutadella…

 

Mos serviran de defensa

contra es nou model turístic?

O se fan per sa temença

d’un altre atac lingüístic?

 

Una estación de autobús de 6.000 m2 y parking de 800 plazas en el Canal Salat
Los hoteles de interior reciben el doble de turistas que hace un año
El PP balear se inspira en el modelo lingüístico de la educación gallega

Leave a Reply