Gentrificació

És com un seguit de faules

que es turisme mos fa fer,

sa gentrificació ve

per rompre ses nostres baules,

que dit amb altres paraules,

es turisme, amb es lloguer,

mos farà tornar banaules

si mos fot tots as xarrer.

 

Los desahucios de arrendatarios se concentran donde prolifera AirBnb

 

 

Leave a Reply