Aigua dessalada

Enc que sa gent col·labora

i té s’aigua com sa plata,

es turisme deshidrata

quan buida s’abeuradora…

Si sa qualitat millora

i s’aigua és més barata,

cada població sensata

voldrà una dessaladora.

 

 

Per seguir essent Biosfera,

açò és lo més natural,

per no haver-hi més sequera

de la mar llevam sa sal…

 

El agua de Ciutadella seguirá entre las más baratas pese a la desaladora

Leave a Reply