Premi Born

Un bon premi sempre anima

a escriure com infants,

es teatre té aquests sants

que amb es temps provoquen cima,

i, ficats dins aquest clima,

mos demana esforços grans,

d’esser amants sobrehumans

p’estimar s’opera prima.

 

El camp no està satisfet

amb begudes vegetals

que li fan venir més mals…

Açò és tenir mala llet…

 

Ruth Gutiérrez gana el Premi Born con su ópera prima
El auge de las bebidas vegetales amenaza el futuro del sector lácteo

Leave a Reply