Alzheimer

S’Alzheimer duu un desacord

i s’enteniment s’esvera,

de sa mateixa manera

sa família vol suport,

han estat set anys d’espera

però que sigui un conhort

que sigui una raó sincera

per as qui perd es record.

 

Com per produir energia

‘rribarà a ser innecessari

que en un futur visionari

curarem sa malaltia…

El Centro de Alzheimer de Ciutadella abre sus puertas tras siete años de espera
La central de Maó será innecesaria con el doble cable eléctrico y el parque solar de Son Salomó

Leave a Reply