Nitrats

Tant de ploure amaga vistes

enc que no esviri es nitrat,

que un pou contaminat

ja no surt més de ses llistes,

amb s’aigua no tenim pistes

que si perdem qualitat

açò mai no ha importat,

però si perdem turistes

el món prest s’haurà acabat.

 

Maó no se libra de los nitratos con las lluvias: hay exceso en todos los pozos
El PP estima en 66 millones las pérdidas por el descenso del turismo extranjero

Leave a Reply