Empleats

Tants d’empleats m’ha sorprès,

i puja un disset per cent,

deu esser aquest augment

per fer es Consell més espès,

ell s’ha glosa m’ha permès

donar-ho tot entenent:

ara en el món hi ha més gent

que cobra per no fer res…

 

Tal vegada es procés

ve d’uns quants anys més enrera,

pot ser que amb sa biosfera

allà hi nidifiquin més…

 

25 anys i 20 noves nidificants
El Consell aumenta un 17% su plantilla en este mandato con 68 empleados más

Leave a Reply