Ponts drets

Ell som com a dendelets!

Comparar s’ahir amb s’avui

es voler tenir un perjui

es voler entendre es secrets;

de sa carretera, es nets,

sols s’entenen amb s’embull,

que si ara giram full

Podem mantenir es ponts drets.

 

Si de vols és sa matèria

tenim prou desavantatge,

però en qüestió de formatge

Menorca guanya Ibèria.

 

Podemos, en contra de derribar el puente de L'Argentina y deja abierto el de Rafal Rubí
Quesería Menorquina gana la demanda interpuesta por Quesería Ibérica

Leave a Reply