Ponts en crisi

No sabem de forma exacta

d’on procedeixen ses fonts,

però un acord sense tracte

pot ‘cabar entre llamps i trons,

tres partits en formen s’acta

i es problema és des bons:

si val més rompre aquest pacte

o bé rompre tots es ponts.

 

El derribo del puente de L'Argentina abre la mayor crisis del tripartito del Consell

Leave a Reply