Ponts i gas

Des ponts no torcem es braç

que ja és cosa empedera,

ses obres ni envant ni enrera,

no han seguit mai es compàs;

paralització és es cas,

és s’efecte carretera,

que es ‘plega en mala manera

i ja paralitza es gas.

 

Sugrañes exige "acabar con la farsa" y volver al proyecto del PP de la carretera
Gas Natural paraliza sus inversiones a la espera de tener todas las licencias

Leave a Reply