Renovar

Es problema no fa via,
per renovar no som bons,
no tenim categoria
o no tenim bones fonts;
i ja veim d’on veven es trons:
quan renoven s’energia,
llavors arribarà es dia
que renovarem es ponts.

Per poder escriure ses gloses
ara vaig a poc a poc
m’han renovat aquest bloc
i no sé on són ses coses.

SOS Menorca rechaza que los técnicos tengan la última palabra sobre la 'general'
El Gobierno destina 13 millones de euros para la implantación de energías renovables en Menorca

Leave a Reply