Sant Crispín

Pes Nadal jo ja patín

enc que hi hagi mil calitges,

tothom rep es magazín

per sebre lo que desitges.

Tot és tristesa i esplín…

Es passat cau dins ses sitges:

es dissolen ses amitges

i, tal volta, Sant Crispín.

 

El SOS de la Cooperativa San Crispín: necesita 60.000 euros para subsistir
La Navidad ya se desliza
Los nuevos propietarios de fincas disuelven el sistema de 'amitges'

 

Leave a Reply