80.000 €

Sa MeCup se’n va de s’illa

i s’esport està de dol,

es vuitanta mil al vol

resulten cosa senzilla;

si amb aquest doblers ja brilla

una ànima qualsevol,

p’un jugador de futbol

açò sols és ‘calderilla’.

 

La MeCup abandona la Isla a pesar de recibir una ayuda pública de 80.000 euros

Leave a Reply