Foc dalt es talaiot

Ni es creuers són importants,

ni es radars en carretera,

i s’esport que és sa fal·lera,

ni ascensors que n’hi hagi tants…

Poc importen tots es plans

si hi deixam sa gent darrera

i no encenem sa foguera

que mos faixi a tots germans.

 

El radar que más multa en Menorca capta la infracción pero no la envía
Maó se vuelve a caer de la hoja de ruta de los grandes cruceros en 2020
El Plan General propone dos ascensores para acceder al puerto de Ciutadella
Senyals de solidaritat

Leave a Reply