Lo més llegit

Ses notícies són ses lloses

que amb s’any sa gent ha seguit,

i amb cada fet elegit

no tot són camins de roses

idò, entre tantes coses,

es desig tenc decidit,

que a s’any nou, lo més llegit,

puguin esser unes gloses.

 

Las 10 noticias más leídas de 2018 en menorca.info

Leave a Reply