Modernitzar

Es hotels d’aquestes illes

passen ara fred d’hivern,

però són es mal etern,

sempre volen dur ses brilles…

Veuen ses coses senzilles:

o s’hotel se fa modern

o dins es sector perilles

de caure dret dins l’infern.

.

(i si no omplen ses taquilles

és sa culpa des Govern).

.

El 80 % de la planta hotelera necesita modernizarse para poder competir

Leave a Reply