Nura Nova

La cosa ja s’escantella

es Nura Nova se’n va,

no sabem què passarà

quan barata de casella,

tal volta obrim sa portella

i as final es posarà

una ruta per la mar

d’Itàlia fins Ciutadella.

 

I si canvia de mans?

Si canvia de sandàlia?

I es vaixell se’n va a Itàlia

per poder salvar immigrants?

 

El ‘Nura Nova’ se va a Italia y deja en el aire el futuro de la 'Tras' en Ciutadella

Leave a Reply