Hipoteques

Ses caixes són prou rebeques,

es bancs fan ‘nar de gorbeu,

pˋro ser propietari atreu

com es gall complau ses queques,

i amb ses cases tan xereques

just pareix que no mos treu,

com augmenten més de preu

demanam més hipoteques…

.

La firma de hipotecas para viviendas alcanza el nivel más alto en siete años

Leave a Reply