Son Salomó

Enc que es dret municipal

a ses restriccions obligui,

en Govern entra triumfal

perquè tot se desllorigui,

i es salta es pla general

que vol que es planter espigui,

però alerta que no sigui

anticonstitucional.

.

Idò, així, és que tot val?

No, però que hi hem de fer!

Quan convé a es qui convé

tot sol resultar legal…

.

El Govern modificará la ley para que Son Salomó se salte los permisos municipales

Leave a Reply