Taxistes

Des taxis pugen ses llistes,

noranta de cara a estiu

i deu esser s’objectiu

crear lluites bel·licistes…

Ell per no pujar es taxistes

no importa ser gaire viu,

basta cercar es motiu:

que no venguin es turistes!

.

El sector del taxi se fractura por la propuesta de 90 permisos temporales

Leave a Reply