Archive for marzo, 2019

«Tardeo»

domingo, marzo 31st, 2019

Per fer festa i alegria

de nit solíem sortir,

ara, es capvespre, és així

que es romp sa monotonia;

i enc que sa tensió es congria

entre comerç i vesí,

prest sortirem es matí

per fer festa tot lo dia.

.

Tant ha calat es «tardeo»

que per Sant Joan voldria

as Born poder armar un jaleo

també es capvespre des Dia.

.

El descontrol del tardeo en Ciutadella pone al límite a vecinos y comerciantes

30 anys

sábado, marzo 30th, 2019

Es temps a jo em cau fatal

de cada any més malament,

després des trenta és urgent

fer-me reforma integral,

i ara es fa es decret legal:

fer-me un reconeixement,

com a s’aeroport, igual,

que fan registre facial

per reconèixer sa gent.

.

Todos los inmuebles de más de 30 años deberán superar una inspección
El aeropuerto de Menorca ensaya un sistema digital de identificación facial

Punts crítics

viernes, marzo 29th, 2019

Ses emissions jo perdon

si així puc fer es meu consum,

i pes punts crítics de llum

també vull primer i segon…

Sa humanitat se confon

dins aquest cafarnaüm

que amb contaminació i fum

punt crític ho és tot el món.

.

Multa mínima de 25.000 euros a Endesa por el descontrol de las emisiones de la central de Maó
El Gobierno solo acepta ahora poner los grupos electrógenos en puntos críticos

Majories

jueves, marzo 28th, 2019

S’enquesta no és cap suport,

és tan sols una manera

perquè pot fer anques enrera

i amarrar a un altre port,

a més no hem de perdre el nord

que és més fàcil i certera

sa majoria baldera

que arribar a un bon acord.

.

Podem unir pesolers

amb idees somiants?

o val més unir es papers

amb es bocs i amb es cans?

.

PSOE, Podemos y soberanistas tendrían ahora una mayoría absoluta holgada

Capitalitat

miércoles, marzo 27th, 2019

Es Govern en fa cabal

d’Eivissa, amb bones traces,

ses vaques no són molt grasses

però es financia igual;

i que hi hagi, és normal,

malapler amb ses terrasses:

Ciutadella no fa passes

perquè no és sa capital.

.

El Govern financiará la capitalidad de Eivissa sin compensar a Menorca
Decepción entre los empresarios de Ciutadella por las terrazas del puerto

Salaris

martes, marzo 26th, 2019

S’atraca es temps d’estrangers

on no podem ser contraris,

però són uns temps precaris

per ‘ver d’aguantar s’excés,

i, si rallam de doblers,

no augmentaran es salaris

perquè així es empresaris

en poden guanyar molts més. 

.

La patronal CAEB avisa de que los salarios no pueden subir sin más productividad

Clausura

lunes, marzo 25th, 2019

Es PTI amb bones vistes

ell clausurarà es pous,

i es partits, tan forts com tous,

prest clausuraran ses llistes:

i tothom espera es xous

des puntals deterministes

i d’aquells més extremistes

que duen fletxes i jous.

.

El PTI prevé la clausura de los dos pozos de Maó con más nitratos
Primer acto de Vox tranquilo y con fuerte presencia policial

50 anys

domingo, marzo 24th, 2019

S’aeroport ja té cos,

cinquanta anys ha complit,

s’economia ha florit

però hem perdut altres flors,

per Menorca jo el propòs

que pugui esser revertit,

que en s’hivern sigui petit

i en s’estiu ja el farem gros.

….

Cuando la aviación por fin despegó

Lloguer

sábado, marzo 23rd, 2019

Menorca no para esments

sense es costat humanístic,

baratar es pla urbanístic

mos dona massa alicients;

ni previsors ni prudents

amb es nostro afer logístic:

tenim més lloguer turístic

i més pocs medicaments.

.

Si aquest món és aixuixines

qui sap com acabarà

i si es dia arribarà

que lloguem ses medicines.

.

El PTI levantará el veto al alquiler turístico de casas y chalés urbanos
La escasez de medicamentos se agrava, pero no peligran los tratamientos

Loteria

viernes, marzo 22nd, 2019

Lo d’octubre és debades,

quan Menorca s’enfosquia,

perquè no hi ha garantia

de coses assegurades,

enc que es president se’n fia

i fa tesis comparades,

n’hi ha que sa loteria

l’han guanyat dues vegades.

.

Es percentatge empitjora

quan volem aconseguir

que funcioni, a la fi,

sa nova(?) dessaladora

.

El presidente de Red Eléctrica: «Que se repita lo de octubre es tan difícil como ganar la lotería»
Nuevo retraso de la desaladora de Ciutadella: no abastecerá agua hasta Pascua