30 anys

Es temps a jo em cau fatal

de cada any més malament,

després des trenta és urgent

fer-me reforma integral,

i ara es fa es decret legal:

fer-me un reconeixement,

com a s’aeroport, igual,

que fan registre facial

per reconèixer sa gent.

.

Todos los inmuebles de más de 30 años deberán superar una inspección
El aeropuerto de Menorca ensaya un sistema digital de identificación facial

Leave a Reply