Controladors

En s’estiu tocarem fons

perquè es vols ‘naran fatal

amb un retard general

de totes destinacions,

i amb aquestes previsions

que augmentin es personal

o, per evitar més mal,

que no venguin tants d’avions.

.

Los controladores aéreos prevén retrasos en verano en las Islas por falta de personal

Leave a Reply