Milions per Son Bou

Quan es polític la caga

no vol caure dins l’infern,

maldament es foc etern

lligui a tothom amb sa baga;

sa indemnització és sa llaga

que conforma el món modern:

l’assumeix sempre es govern,

però es poble és qui la paga.

.

El Govern asumirá 16,5 millones del pago por las sentencias de Son Bou

Leave a Reply