Punts crítics

Ses emissions jo perdon

si així puc fer es meu consum,

i pes punts crítics de llum

també vull primer i segon…

Sa humanitat se confon

dins aquest cafarnaüm

que amb contaminació i fum

punt crític ho és tot el món.

.

Multa mínima de 25.000 euros a Endesa por el descontrol de las emisiones de la central de Maó
El Gobierno solo acepta ahora poner los grupos electrógenos en puntos críticos

Leave a Reply