Ses Illes

Sa natura va aïllar

s’arxipèlag que emergeix,

i ara es temps mos ofereix

unir es poble balear…

Ja podem dialogar

perquè res no aclareix,

que lo únic que mos uneix

és sa llengua i la mar.

.

Ses coses són més senzilles

per unir en forma d’imatge,

en tost d’un bus a sa platja

que vagi a ses altres illes.

.

Menorquí i menorquina,

no importa que es clarifiqui,

cap n’hi ha que s’identifiqui

amb sa nostra illa vesina.

.

El Consell descarta que el acceso en bus se extienda a otras playas
Armengol afirma que «en tiempos de crispación» Balears ha mantenido el diálogo
Los menorquines son los baleares que más se identifican con su propia isla

Leave a Reply