9 de 10

Quan vull comentar es articles

a voltes vaig de gorbeu,

amb rutina es cap s’asseu

i es mots ja no són versicles,

ahir no vaig ‘cabar es cicles

perquè ja són nou de deu,

me va faltar, i no me treu,

sa professó de vehicles.

.

Viernes de fervor y devoción
Menorca bate su récord: nueve vehículos por cada diez habitantes

Leave a Reply