Culpable

Quan es llum es va apagar

va ser per poders suprems,

no trobarem es pagà

enc que remenem es fems;

ell amb tot lo que es va armar

es culpable és es temps

i es clima, per compensar,

(s’aigua s’ha fet esperar!)

arriba fins es extrems…

.

I cap a un altre procés

per aclarir, si hi ha raó,

qui és es culpable que a Maó

es jubilats cobrin més?

.

El apagón se cierra sin culpable y los clientes no serán compensados
Los jubilados de Maó cobran de media 181 euros al mes más que los de Ciutadella

Leave a Reply