Guanys

Ell qui guanyarà s’escó?

Qui té mirada futura?

En una legislatura,

qui resulta guanyador?

De Ciutadella a Maó,

llevat de qualque fissura,

qui es guany bé s’assegura

és sa restauració…

(I aquesta conjuntura

no sé si és sa millor)

.

El PSOE ganará las elecciones en las Islas y se disputará el tercer escaño con C's
La oferta de restauración sube un 13% en cinco años y llega a 76.000 plazas

Leave a Reply