Jubilats

Mentre esperam es turistes

i surten es candidats,

cercarem altres bondats

d’aquests mons capitalistes,

i no hem d’esser pesimistes

quan venen modernitats

que a Menorca es jubilats

ell són tots mil-deu-euristes.

.

Certament no és cap tresor

no els hi val boni per res

i no sé si és millor açò

o que sapin xerrar anglès…

.

Los 9.579 jubilados de la Isla cobran una media de 1.010 euros al mes
Dos de cada tres niños acaban Primaria de la Isla sin el nivel óptimo de inglés

Leave a Reply