Nivell d’anglès

S’escola hi ha estones

que sembla que no val res,

ell són dos de cada tres

que fallen llengües segones…

Prò llavors sa raó li dones,

que punyetes tant d’anglès

si lo més important és

cultivar bones persones.

.

Ses Arrels no mos fan mal

p’ro else volem d’Anglaterra

i sa llengua de la terra

també és producte local.

.

Dos de cada tres alumnos de Primaria 'pinchan' en el dominio del inglés
Fira Arrels, l’autèntica festa del producte local

Leave a Reply