Pactar o no pactar

Amb es resultats en mà

s’han de prendre decisions,

si miram tots es cantons

es tema és shakesperià

que és «pactar o no pactar,

vet aquí ses qüestions!»

però ho sabrem en votar

ses pròximes eleccions…

.

El PSOE pospondrá los pactos a después de las municipales y autonómicas para no verse penalizado

Leave a Reply