6+10=16

Sa vivenda al món prospera,

sis de deu, si no hi ha fall,

pes turista és es detall

que Menorca no és lo que era,

si ve prou gent estrangera

i sa vivenda té encall

sempre es pot dormir davall

es ponts de sa carretera.

.

Setze en contra des ponts,

tothom, pes diari, ho sap…

No diuen aquestes fonts

si a favor n’hi havia cap…

.

Seis de cada diez de las plazas turísticas nuevas pertenecen a viviendas
La caminata para exigir la demolición de los puentes de la carretera solo reúne a 16 personas

Leave a Reply