8%

Açò serà un any satànic

per as turoperador,

vuit per cent de reducció

i ja els hi agafa es pànic,

baixa es turisme britànic

i s’altre no va millor,

però com a fet messiànic 

per ell feim més construcció.

 

.

Los turoperadores británicos sufren una caída del 8 % en la venta de viajes a la Isla
Los turistas llegan entre picos y palas

Leave a Reply