Casa per casa

Sa carretera té es mals

que tots volem alçar vasa,

valdria més anar amb ase

que no posar es peus en fals;

i amb es fems no esteim cabals,

quan passin casa per casa,

sa cuba quedarà rasa

de sobres electorals.

.

El precio de las expropiaciones en la carretera general indigna a los propietarios
El nuevo plan insular de residuos implanta la recogida casa por casa

Leave a Reply