Dessaladora

S’aigua corre per ses pistes

perquè sigui una millora,

sa part urbanitzadora

rebrà es líquids alquimistes,

eren ses zones previstes

com si fos sa promotora,

per què és sa dessaladora?

per dar s’aigua a es turistes.

.

Es turistes, quina sort,

dessaladora tendran

que ben prest col·lapsaran 

com fan amb s’aeroport.

.

El agua desalada ya llega a las casas de Cala en Bosc
Colapso en el servicio de recogida de turistas en el aeropuerto de Menorca

Leave a Reply