Hotels i fiblons

Sempre farem diferència

per triar es carreranys,

i en terminis i enganys

donarem més preferèrencia,

idò, si per dar llicència

a s’hotel esteim tres anys,

pes fibló i sa conseqüència

estarem per treue es danys

més que per sa independència.

.

Los residuos del ‘cap de fibló’, sin plazo de retirada
Sa Catòlica obtiene licencia para hotel después de tres años de trámites

 

Leave a Reply