Mal tracte

Sempre queda a un pla segon

aquesta notícia trista,

enc que ha augmentat sa llista

i es mal tracte no es confon,

aquestes ofenses són

ses que van alçar sa vista:

per una illa feminista,

feminista tot el món!

.

I què feim amb s’agressor

qui ençata com es càrritx?

Primer el vetam, llavors no,

com es camí de Favàritx.

.

El Centre de la Dona atendió a 484 víctimas de maltrato en 2018
Medio Ambiente autoriza la entrada de coches en Favàritx este verano

Leave a Reply